1 ธันวาคม 2023
คลังชง ครม.ลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร

คลังชง ครม.สัปดาห์นี้ อนุมัติขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก 2-3 เดือน โดยจะเสนอปรับลดระหว่าง 3-5 บาทต่อลิตร คาดสูญรายได้ราว 2 หมื่นล้านบาท

คลังชง ครม.ลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร

ข่าว รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 17 ม.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ขยายเวลามาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน และภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงวันที่ 20 ม.ค.นี้ซึ่งถือเป็นการต่ออายุมาตรการเป็นรอบที่ 6 โดยเบื้องต้นคาดว่า จะลดภาษีให้อีกลิตรละ 3-5 บาท เป็นเวลา 2-3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 21 ม.ค.เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้คลังสูญเสียรายได้การจัดเก็บงบประมาณอีกราว 2 หมื่นล้านบาท นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การพิจารณาการขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท ที่จะสิ้นสุดวันที่ 20 ม.ค.นี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และยังตอบไม่ได้ว่าจะต่ออายุแค่ไหน หรือลดภาษีลิตรละกี่บาท เพราะต้องดูสถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด แม้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลง แต่จะต้องมองราคาดีเซลที่อ้างอิงราคาจากตลาดสิงคโปร์เป็นส่วนประกอบด้วย รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า การขยายเวลาปรับลดภาษีดีเซลครั้งนี้ จะมีปัจจัยต้องพิจารณารายละเอียดว่าจะปรับลดลงเท่าไร โดยจะปรับลดเหมือนกับครั้งแรกคือ ลิตรละ 3 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือจะลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ข่าวการเงิน เนื่องจาก ขณะนี้สถานการณ์ราคาพลังงานได้เริ่มผ่อนคลายลง ประกอบกับ ขณะนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องได้มากขึ้น หลังกระทรวงการคลังเข้าไปค้ำประกันในการกู้ยืมเงินแก่กองทุนน้ำมันมากถึง 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งจะทำให้กองทุนฯ สามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินต่างๆ ให้เข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องดูแลประชาชนได้ อีกทั้งปัจจุบันกองทุนฯ ยังสามารถจัดเก็บรายได้ชดเชยเข้ากองทุนฯ ได้บ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่กระทรวงการคลังจะลดภาษีให้ลิตรละ 5 บาท นาน 2 เดือน มีโอกาสมากกว่าเพราะราคาน้ำมันดีเซลที่ไทยใช้ อ้างอิงจากประเทศสิงคโปร์ยังทรงตัวในระดับสูง จึงต้องดูว่ารัฐบาลจะมีการพิจารณาอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด