1 ธันวาคม 2023
แผลเป็นทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ดอน นาครทรรพ

หลังต่อสู้กับผลพวงทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 มายาวนานเกือบ 3 ปี ปี 2566 จะเป็นปีแรกที่จีดีพี (มูลค่าที่แท้จริง) ของเศรษฐกิจไทยทั้งปีสูงกว่าจีดีพี (มูลค่าที่แท้จริง) ของปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19

แผลเป็นทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ดอน นาครทรรพ

ข่าว แน่นอนว่าการฟื้นตัวของแต่ละภาคส่วนมีความไม่เท่าเทียมกัน เช่น มูลค่าการส่งออกสินค้ากลับมาสูงกว่าระดับก่อนโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2564 แล้ว ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่งฟื้นกลับมาเพียงหนึ่งในสี่ของระดับก่อนโควิด-19 อย่างไรก็ดี โดยเฉลี่ยหรือในภาพรวม ต้องถือว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นจากวิกฤติโควิด-19 แล้ว คำถามสำคัญคือ เศรษฐกิจไทยที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้ว ยังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือไม่ ในมิติของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในระยะปีสองปีนี้ ต้องบอกว่าไม่น่าเป็นกังวลมากนัก แนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากประมาณการล่าสุดของ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2566 และร้อยละ 3.9 ในปี 2567 ตามลำดับ ประเด็นคือ หลังจากภาคการท่องเที่ยวกลับเป็นปรกติ เศรษฐกิจไทยโดยรวมจะขยายตัวได้มากน้อยแค่ไหน จากข้อมูลในอดีต หลังจากเกิดวิกฤติครั้งใหญ่ ศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะลดลงทุกครั้ง ข่าวเศรษฐกิจ โดยก่อนวิกฤติต้มยำกุ้งในปี 2540 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8 ต่อปี หลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจนถึงก่อนที่จะเกิดวิกฤติการเงินโลกในปี 2551 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี