1 ธันวาคม 2023
แอฟลาทอกซินในขนมจันอับ

ขนมจันอับหรือขนมแต้เหลี้ยว คนจีนมักทานคู่กับน้ำชาในวันมงคล เช่น การไหว้เจ้าในเทศกาลต่างๆ และงานแต่งงาน โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนขนมจันอับนับเป็นขนมที่ต้องมีสำหรับไหว้เจ้า

แอฟลาทอกซินในขนมจันอับ

ข่าว ส่วนประกอบหลักของขนมจันอับ คือ ถั่วตัด งา ข้าวพอง ถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลสีขาว-แดง และฟักเชื่อม หากผู้ผลิตใช้วัตถุดิบถั่วลิสง งา ข้าวพอง ถั่วต่างๆที่ไม่มีคุณภาพ หรือเก็บรักษาไว้ไม่ดี เช่น เก็บในที่เปียกชื้น ไม่สะอาดก่อนนำมาผลิตเป็นขนมจันอับ ก็อาจทำให้มีสารพิษจากเชื้อรา ได้แก่ แอฟลาทอกซินปนเปื้อนได้ แอฟลาทอกซิน เป็นสารพิษที่มักพบปนเปื้อนในเมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าว ข้าวสาลี ถั่วลิสง และอาหารแห้ง เช่น มะพร้าวแห้ง สมุนไพร เครื่องเทศต่างๆ อาหารที่เราทานประจำวัน ไม่ควรพบสารพิษชนิดนี้ปนเปื้อน ข่าวอาหาร เพราะมันเป็นสารก่อมะเร็ง ส่วนใหญ่ทำให้เกิดมะเร็งตับ และในอวัยวะอื่นๆ เช่น ไต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบภูมิคุ้มกัน หากเราได้รับสารพิษชนิดนี้เข้าไปปริมาณมาก หรือแม้ปริมาณน้อยแต่ได้รับเป็นประจำ อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอาการชัก หายใจลำบาก ตับถูกทำลาย หัวใจและสมองบวมได้ ตามกฎหมายไทยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 414 พ.ศ.2563 เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน กำหนดให้อาหารมีสารแอฟลาทอกซินปนเปื้อนได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม