24 เมษายน 2024
'Bangkok Design Week'จุดประกายนิวนอร์มอล‘เอเชีย’

Bangkok Design Week ประจำปี 2566 ซึ่งเปิดรับผลงานการจัดแสดงทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งสื่อสารผ่านธีม “Resurgence of Possibilities” หรือ “ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่” หวังปลุกกระแสแวดวงการออกแบบในเอเชีย ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อฟื้นฟูโลกในยุคหลังโควิด

'Bangkok Design Week'จุดประกายนิวนอร์มอล‘เอเชีย’

ข่าว การออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้รับกับวิถีชีวิตใหม่ในยุคหลังโควิด-19 จุดประกายให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจร่วมเทศกาลออกแบบกรุงเทพ หรือ Bangkok Design Week ประจำปี 2566 ซึ่งเปิดรับผลงานการจัดแสดงทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งสื่อสารผ่านธีม “Resurgence of Possibilities” หรือ “ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่” หวังปลุกกระแสแวดวงการออกแบบได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อฟื้นฟูโลกในยุคหลังโควิด งาน Bangkok Design Week เป็นอีเวนต์ประจำปีครั้งสำคัญสำหรับวงการนักออกแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข่าวออกแบบ และเอเชียด้วยการเปลี่ยนผลงานออกแบบให้เป็นพลังในโลกจริง พร้อมนำเสนอวิถีชีวิตที่หลากหลายในกรุงเทพฯ ในปีนี้ ขณะที่สถาบันวิจัยด้านการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute : TDRI) เป็นแขกพิเศษที่ได้รับเชิญจากคณะผู้จัดงาน เพื่อร่วมจัดแสดงผลงานภายใต้ชื่อแบรนด์ “Taiwan Design Power” หรือพลังการออกแบบไต้หวัน เพื่อนำเสนอความต้องการใหม่ๆ ที่เป็นไปได้ และศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน หลังผ่านพ้นวิกฤติการระบาดของโควิด ในหัวข้อ “The Future of Sustainability” หรือ “อนาคตแห่งความยั่งยืน” เพื่อให้สอดรับกับหัวข้อของ Bangkok Design Week ทาง Taiwan Pavilion มุ่งบูรณาการประเด็นความยั่งยืนกับการหมุนเวียน เพื่อแสดงอำนาจซอฟท์พาวเวอร์ของไต้หวัน พร้อมทั้งแสดงแนวทางการรับมือกับอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ส่วนผลงานของไต้หว้นที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วยถุง re-PET Bag ,อุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีแบบพับได้, ตู้ฆ่าเชื้อไวรัส ,ชุดภาชนะไอเซรามิก,แก้วรีไซเคิล,คีย์บอร์ดและเมาส์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกิดจากการนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิล ตอกย้ำให้เห็นว่า ไต้หวันใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและวัสดุรีไซเคิลในการออกแบบเชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการทำตามความคาดหวังด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าสังคมการรีไซเคิลในไต้หวันกำลังมาและเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน